Alles over Bedrijfsschaden

Informatie - Berekenen - Analyse Hoe werkt 'bedrijfsschade.info'

Dit platform is bedoeld om meer inzicht te geven in bedrijfsschaden als gevolg van een verzekerd evenement, zoals brand, waterschade, storm of inbraak. Bedrijven die als gevolg van een schade omzetderving leiden en een bedrijfsschadepolis hebben afgesloten hebben recht op een vergoeding op basis van een bedrijfsschadebecijfering.

Het platform is primair bedoeld voor schadecorrespondenten, tussenpersonen, schade-experts en accountants, maar kan ook meer inzicht geven aan gedupeerden.

Na registratie kan een bedrijfsschadecursus worden gevolgd en tegen een geringe vergoeding kan aan de hand van geïmplementeerde becijferingstechnieken op eenvoudige wijze een bedrijfsschade worden becijferd.

Het platform is vooral bedoeld voor de becijfering van geringere bedrijfsschaden voor het MKB resp. detailhandel. Voor complexere schaden is inschakeling van een deskundige wenselijk.

 Wat bieden wij

Cursus

Voor iedere geaccepteerde registratie is een uitgebreide bedrijfsschade-cursus beschikbaar, welke met de inloggegevens worden gelezen en bestudeerd.

Je gaat er mee akkoord dat wij eens per kwartaal een nieuwsbrief zenden met aanvullende interessante informatie over dit onderwerp.

Becijferingstool

Er is een becijferingsmethodiek opgenomen in dit platform, waarmee op eenvoudige wijze een goede benadering van een bedrijfsschade kan worden gemaakt. Aan de hand van een aantal in te voeren gegevens wordt een volledige benadering van de bedrijfsschade gemaakt, welke aan het einde in pdf-vorm wordt aangeboden, zodat deze afgedrukt of opgeslagen kan worden door de gebruiker.

Hulp

Dit platform is een particulier initiatief en als zodanig wordt het dan ook niet geïnitieerd door een bedrijf. Maar omdat we de markt goed kennen kunnen uiteraard wel adviezen worden gegeven. Neem daartoe contact op.

Contact

 Kies je accountBeperkt

Toegang tot digitale cursus
1 becijfering
1 jaar toegang

€ 13,99

Uitgebreid
Meest gekozen

Toegang tot digitale cursus
5 becijferingen
1 jaar toegang

€ 59,99

Corporate account

Indien meervoudig gebruik van de digitale cursus en becijferingsmodule gaat worden gemaakt, neem dan met ons contact op.

  Veilig

Je loopt geen risico met het gebruik van de becijferingstool

Als je je registreert om gebruik te maken van de gereedschappen en cursus, dan worden enige algemene gegevens van de gebruiker gevraagd, maar zeker geen gegevens die niet al openbaar zijn. Deze gegevens zijn nodig om je toegang te verlenen en bij gebruik van de becijferingstool om te factureren. Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoord toegekend, welke uniek en versleuteld zijn.

Bij gebruik van de becijferingstool worden nooit gegevens opgeslagen, noch op enige andere wijze gebruikt of gedeeld. De gehele procedure verloopt namelijk via een sessie, waarbij de gegevens in het geheugen worden gebruikt, maar onmiddellijk verloren gaan zodra je uitlogt of de browser sluit. Geheel veilig dus!

Ook worden er geen cookies of andere analytics geplaatst of gebruikt.

  Initiatief

Paul van Muijen: Het delen van kennis komt velen ten goede

Na ruim 40 jaar als schade-expert (NIVRE-registerexpert) te hebben gewerkt bij de expertisebureaus CED en de rechtsvoorganger van Crawford, met o.a. als specialisatie bedrijfsschaderegeling, werd het tijd om de opgedane kennis en ervaring te delen in een functioneel concept waarbij kennis wordt gedeeld. Tevens is een becijferingsmethodiek ontwikkeld en in dit platform geïmplementeerd.

Hoewel het vaststellen van een bedrijfsschade over het algemeen vaardigheid en kennis vereist, wordt hiermee bijgedragen aan een toegankelijke manier om bedrijfsschaden vast te stellen.

  Contact